Köpargenomgång per telefon

Besiktningsmannen kontaktar uppdragsgivaren, går igenom besiktningsprotokollet och svarar på frågor per telefon. För att köpargenomgång ska vara möjlig att utföra så får besiktningsprotokollet högst vara 12 månader gammalt.

Köpargenomgång på plats

Besiktningsmannen går igenom besiktningsprotokollet och svarar på frågor på plats i huset. För att köpargenomgång ska vara möjlig att utföra så får besiktningsprotokollet högst vara 12 månader gammalt. Bostadsrättsbesiktning av lägenhet i flerfamiljshus/parhus/radhus/villa.

Revideringen

Avser uppdatering av befintligt besiktningsprotokoll som passerat sin giltighetstid på 12 månader.