Överlåtelsebesiktning Nivå 1

Kan betecknas som den mest vanliga besiktningen som utförs vid husförsäljning. Huset besiktas ur en byggnadsteknisk synvinkel och fuktindikator används där besiktningsmannen anser det är befogat.

Besiktningen avslutas med en muntlig genomgång av resultatet från besiktningen, ett protokoll upprättas och skickas till beställaren. Besiktningen utgör grunden för alla övriga redovisade besiktningsnivåer. Tjänsten kan kompletteras med en dolda fel-försäkring.